Czy szkolenia mogą nam pomóc stać się lepszym liderem?

Polub nas na Facebooku

Dynamiczna, nieustannie zmieniająca się sytuacja na rynku pracy oraz wzrost konkurencji sprawiają, że niezwykle trudno jest nam się wyróżnić. Aby stać się widocznym na tle innych, musimy wykazać się ponadprzeciętnymi zdolnościami i umiejętnościami oraz nierzadko innowacyjnymi cechami, sprawiającymi, że nasza firma zostanie zauważona. Jednym ze sposobów na podnoszenie swoich kwalifikacji i zdobywanie nowych kompetencji jest wzięcie udziału w różnorodnych szkoleniach. W zależności od wybranego rodzaju, z pewnością dostarczą Ci cennej wiedzy, którą następnie będziesz mógł wdrożyć w swojej organizacji, zwiększając jej efektywność oraz wydajność. Obecnie oferta różnorodnych kursów jest bardzo bogata, a w internecie można znaleźć mnóstwo różnych szkoleń związanych z rozmaitymi branżami – dedykowanych zarówno osobom, które są na początku swojej kariery zawodowej oraz tym bardziej doświadczonym, którzy stawiają na nieustanne samodoskonalenie. Czy zatem warto skorzystać z takiej możliwości? Czy szkolenia mogą nam pomóc stać się lepszym liderem?

Cechy dobrego lidera

Osoba zajmująca stanowisko kierownicze w danej organizacji codziennie staje przed nowymi, różnorodnymi zadaniami. Jej rola skupia się w dużej mierze na planowaniu działań mających na celu maksymalizację efektów firmy, a co się z tym wiąże – musi sprawnie koordynować nie tylko swoją pracę, ale również, a nawet przede wszystkim, całego zespołu. Nie ulega więc wątpliwości, że jej zadania nie należą do najłatwiejszych – każdy, komu kiedykolwiek przyszło zmierzyć się pełnieniem roli lidera w zespole, doskonale zdaje sobie sprawę z trudności, jakie się z tym wiążą.

Dobry przywódca powinien zatem odznaczać się szeregiem niezbędnych cech, aby skutecznie harmonizować działania współpracowników. Ważne jest, aby posiadał dobre umiejętności organizacyjne, które pozwolą na właściwe rozdzielenie zadań między członków zespołu oraz ustalenie zasad w taki sposób, aby deadline był zawsze możliwy do osiągnięcia. Jak wiadomo, organizacja stanowi podstawę działania w niemal każdym aspekcie życia, a nabiera jeszcze większego znaczenia na szczeblu koordynacyjnym.

Istotne jest również budowanie zgranego zespołu oraz skuteczne motywowanie go do pracy. Dbanie o pozytywne relacje odgrywa dużą rolę w tym aspekcie, dzięki czemu atmosfera pracy pozytywnie wpływa na jakość jej wykonywania. Aby scalać ludzi, warto jest urządzać raz na jakiś czas imprezy integracyjne, czy inne, wspólne formy aktywności poza miejscem pracy.

Dobry lider powinien charakteryzować się również odpowiednimi umiejętnościami poznawczymi. Ktoś, kto nie ma podzielnej uwagi i trudno mu jest poruszać się po wielu płaszczyznach jednocześnie, nie może pełnić funkcji kierowniczej. Wielozadaniowość stanowi bardzo ważny element takiej pracy – dana osoba nie może zajmować się wyłącznie jedną czynnością, gdyż zmniejszyłoby to wydajność przedsiębiorstwa.

Kolejnym atrybutem kompetentnego menedżera jest niekwestionowany autorytet i związana z nim chęć samorozwoju. Powinien więc stale podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności, zwłaszcza w dziedzinach związanych z nieustannym postępem.

Rolą lidera jest także pozytywne reprezentowanie firmy na zewnątrz, zatem niezwykle istotna jest jego nienaganna prezencja, otwartość na kontakty z innymi, a także znajomość technik negocjacyjnych, często wykorzystywanych podczas spotkań biznesowych. Nie mniej ważną cechą u przywódcy zespołu jest także empatia oraz zrozumienie. W obliczu pojawiających się niepowodzeń wewnątrz organizacji, wskazane jest spokojne wysłuchanie każdej ze stron w celu wychwycenia źródła istniejącego stanu rzeczy. Pod żadnym pozorem nie może odbywać się to w towarzystwie agresji słownej lub innej formy przemocy psychicznej.

Znaczenie szkoleń biznesowych

Dążąc do zwiększenia efektów swojej pracy, niezależnie od szczebla zawodowego, zawsze warto jest wziąć udział w różnych szkoleniach, które w dużym stopniu umożliwią realizację tego celu. Różnorodne seminaria stanowią aktualnie najczęściej wybieraną formę kształcenia w organizacjach, a płynące z nich korzyści z pewnością pozytywnie przełożą się na Twoje wyniki. Największą ich zaletą jest niewątpliwie fakt, że pozwalają na doskonalenie dotychczasowych umiejętności oraz nabycie zupełnie nowych kompetencji, dzięki czemu będziemy mogli poczuć się pewniej w pracy, dysponując rozległą wiedzą z rozmaitych dziedzin. Dzięki temu unikniemy również sytuacji, w której dana osoba w firmie zwraca się do nas z zapytaniem, a my nie jesteśmy w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi ze względu na nikłe obeznanie w jakimś temacie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wiedza ulega przedawnieniu i często to, o czym uczyliśmy się np. na studiach, nie znajduje zastosowania w czasach obecnych. Dlatego tak ważne jest uczestnictwo w różnych szkoleniach, które zadbają o aktualizację naszych wiadomości i sprawią, że będziemy na bieżąco zaznajamiać się z najnowszymi informacji w danej branży. Nierzadko na kursach biznesowych poruszane są unikatowe kwestie, takie jak wskazówki, rady, dotyczące określonego biznesu i jego działania, których nie znajdziemy w internecie, ani w żadnym innym miejscu, a które z pewnością pozwolą na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Z racji braku ogólnodostępnej wiedzy w danym zakresie, jej nabycie podczas szkoleń sprawi, że z pewnością wyróżnisz się na tle konkurentów, a Twoja firma zostanie zauważona.

Ogromne znaczenie szkoleń przejawia się też w zdobywaniu nie tylko wiedzy teoretycznej, ale nierzadko też praktycznej, w zależności od jego rodzaju. Dzięki temu nie tylko będziesz biernie wsłuchiwał się w wypowiedzi trenerów, ale zyskasz możliwość czynnego uczestnictwa, poprzez wykonywanie odpowiednich zadań ćwiczeniowych. Jak wiadomo – praktyka ma dużo większe znaczenie, dlatego tak istotne jest szlifowanie swojego warsztatu.

Kolejną, wartą podkreślenie korzyścią, płynącą ze szkoleń, jest możliwość wymiany doświadczeń między liderami danej branży. Opłaca się wysłuchać, co inni mają do powiedzenia, w jaki sposób odnieśli sukces na rynku i co się do niego przyczyniło. Być może zyskasz inspirację do działania, zwiększając efektywność swojego biznesu. Taka rozmowa może także okazać się dobrą okazją do nawiązania współpracy.

Rodzaje szkoleń w miejscu pracy

Zastanawiając się, jaki kurs zawodowy najlepiej jest wybrać, należy zwrócić uwagę na fakt, że w internecie istnieje bardzo bogata oferta, w której z pewnością każdy lider znajdzie coś dla siebie. Główny podział opiera się na indywidualnych oraz grupowych szkoleniach, wśród których wyróżniamy dodatkowo te odbywające się podczas pracy, jak również poza nią. Pierwszy typ ma na celu wdrożenie odpowiedniej wiedzy, przekazanie niezbędnych informacji oraz kształtowanie zachowań pracowników, jakie należy przyjąć odpowiednio do zajmowanego stanowiska. Prowadzone są one przez kierowników lub szkoleniowców i wiążą się z wykonywaniem projektów samodzielnie, bądź z udziałem współpracowników, dzięki którym nowości zostaną przyswojone w sposób naturalny i szybki. Z uwagi na to, że szkolenie odbywa się w firmie, osoba ucząca się od razu może zastosować przekazywane informacje w praktyce, co z kolei daje możliwość zdobycia cennego doświadczenia i zweryfikowania skuteczności szkolenia. W obrębie tego rodzaju można wymienić jeszcze wiele wariantów. Pierwszym z nich jest mentoring, który stanowi swoisty proces sprawowania opieki nad pracownikiem na różnych szczeblach jego kariery zawodowej w danej organizacji. Jest to skuteczna metoda, odnosząca się głównie do kształtowania kompetencji menedżerskich przy wykorzystaniu doświadczenia bardziej zaawansowanych pracowników. Sposób ten nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych, dostarczając niezwykle przydatnej wiedzy z pierwszej ręki, a jego skuteczność jest równie wysoka, co innych rodzajów szkoleń. Następną formą jest coaching, polegający na udzielaniu pomocy i wsparcia oraz na kierowaniu rozwojem wdrażanej osoby. Odbywa się również przy udziale trenera, jednakże w tym wypadku nie narzuca on swojej wiedzy. Poprzez umiejętne prowadzenie rozmowy, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi w razie wątpliwości, nakierowuje szkolonego na właściwą decyzję, której efektem jest przybliżenie do osiągnięcia określonego celu. Obok mentoringu wyróżnia się jeszcze specyficzną formę szkolenia, jaką jest niepopularny counselling. Polega on na udzielaniu wsparcia psychicznego, dzięki któremu osoba łatwiej może poradzić sobie z kwestiami osobistymi. Odgrywa również ważną rolę w zakresie odkrywania własnych możliwości i lepszego dostosowania się do panujących w firmie zasad. Ostatnimi formami szkolenia osób w miejscu pracy jest tzw. instruktaż oraz rotacja. Pierwszy odnosi się do określenia obowiązków i zadań pracownika ze szczegółową instrukcją, natomiast drugi – jak nazwa wskazuje – wiąże się z tymczasową zamianą ról w obrębie grupy pracowniczej. Jej celem jest zwiększenie elastyczności, poszerzenie kompetencji, a także zapoznanie się z różnymi płaszczyznami organizacji.

Szkolenia zewnętrzne – rodzaje

Przechodząc do szkoleń odbywających się poza stanowiskiem pracy, należy wyróżnić aż dziewięć różnych jego odmian. Pierwszą z nich są konferencje, które mają miejsce w małych grupach. Przeprowadzane są podczas nich dyskusje na różne tematy, dotyczące zazwyczaj kwestii menedżerskich oraz innych, specjalistycznych aspektów. Podczas ich trwania pracownicy firm dokonują prezentacji swoich pomysłów, dotyczących wykonywanej pracy i wymieniają się spostrzeżeniami. Czasem bywa tak, że zapraszane są osoby spoza firmy – naukowcy oraz doradcy, dzielący się fachową wiedzą i umiejętnościami. Podczas tego typu wydarzeń istotny jest również aspekt integracyjny uczestników. Także różne wykłady i dyskusje odbywają się często na zewnątrz, w określonym miejscu szkoleniowym. Służą one przekazywaniu informacji oraz wymianie poglądów. Ponadto wyróżnia się dyskusje plenerowe, panelowe, oksfordzkie lub też wielokrotne. Mniej oczywistą formą szkolenia jest studium przypadku, dotyczący analizy wymyślonej lub rzeczywistej sytuacji, odnoszącej się do działania organizacji. Formułuje się pewne hipotezy, które następnie są dokładnie analizowane oraz na tej podstawie weryfikowane. Powierzanie zadań zleconych stanowi kolejny, istotny rodzaj szkolenia i dotyczy wykonywania różnych zadań, które nie należą do spektrum obowiązków danej grupy. Dzięki temu możliwe jest zbadanie możliwości rozwojowych osoby zatrudnionej w firmie. Przy zajmowaniu stanowisk kierowniczych, ważna jest umiejętność negocjacyjna – z tego względu kolejną formą szkolenia, jest tzw. inscenizacja, która pozwola na jej ćwiczenie. Równie ważne jest rozwijanie umiejętności praktycznych, na co z kolei pozwalają metody symulacyjne – są to różne gry, które dają możliwość poznania prawdopodobnych zdarzeń w firmie. Na ich podstawie uczestnicy mają znaleźć odpowiednie rozwiązanie danej sytuacji. Co istotne, technika ta używana jest wyłącznie w stosunku do menedżerów. Następną odmianą zewnętrznego szkolenia, o której warto wspomnieć, jest trening wrażliwości. To nic innego, jak ćwiczenia w małych grupach, podczas których każdy ocenia się wzajemnie i testuje nowe zachowania. Celem takiego działania jest budowa zaufania, wzajemnego porozumienia oraz sprawnej komunikacji. Ostatnią formą jest coraz częściej stosowany e-learning, który stanowi jedyną, w pełni interaktywną opcję szkoleniową. Dzięki mobilności tego rozwiązania, może odbywać się w każdym miejscu, w którym mamy dostęp do internetu.

Niezależnie od branży, w obszarze której działamy, zawsze warto jest stawiać na samorozwój. Uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach z pewnością wzbogaci Cię o cenne informacje, poprawi Twoją pewność siebie oraz sprawi, że będziesz mógł zarządzać zespołem w sposób bardzo efektywny. Takie rozwiązanie będzie również stanowiło dobrą inwestycję w samego siebie, a zdobyta wiedza z pewnością przyda się nie tylko w życiu zawodowym, ale też w codziennym. Kompetencje miękkie bowiem, które stanowią niezwykle ważne umiejętności na stanowiskach kierowniczych, znajdują zastosowanie także w aspekcie prywatnym i znacznie ułatwiają funkcjonowanie w społeczeństwie.