Omdlenie wazowagalne

Polub nas na Facebooku

Jest najczęstszym rodzajem omdlenia, spotykanym zwłaszcza u młodzieży i młodych osób dorosłych, szczególnie labilnych emocjonalnie.

images (1)Krótkotrwałe omdlenie wyzwalane jest czynnikami prowokującymi i spowodowane jest nagłym spadkiem ciśnienia tętniczego krwi i akcji serca, co powoduje zmniejszenie napływu krwi do mózgu.

Objawy i przebieg

Częste czynniki wyzwalające omdlenie wazowagalne to m.in.:

 • długotrwałe stanie
 • ekspozycja na gorąco
 • pozostawanie na czczo
 • przebywanie w zatłoczonych pomieszczeniach
 • widok krwi, oddawanie krwi do badań
 • ból
 • lęk przed bólem
 • szok emocjonalny

Objawy poprzedzające omdlenie:

 • zblednięcie powłok ciała
 • uczucie oszołomienia
 • ograniczenie pola widzenia (widzenie tunelowe)
 • nudności
 • uczucie gorąca
 • zimy pot

Jak leczyć?

Zazwyczaj omdlenie wazowagalne ma charakter łagodny (poza możliwością urazu) i nie wymaga dalszej diagnostyki. Ponieważ jednak omdlenie może być objawem innej poważnej choroby, np. serca lub mózgu, po wystąpieniu omdlenia (zwłaszcza po raz pierwszy) należy udać się do lekarza celem badania i ewentualnego poszerzenia diagnostyki.

Leczenie prowadzone jest zawsze indywidualne, w zależności od nasilenia występujących objawów, dzieląc się na postępowanie farmakologiczne i niefarmakologiczne. W celu podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi i tendencji do występowania omdleń wazowagalnych postępowanie obejmuje:

 • spożywanie dużej ilości płynów, ze zwiększoną dzienną ilością soli,
 • unikanie leków obniżających ciśnienie tętnicze,
 • uprawianie aktywności fizycznej,
 • zakładanie pończoch uciskowych,
 • unikanie sytuacji prowadzących do wyzwalania odruchu wazowagalnego (np. długotrwała pozycja stojąca itp.).

Postępowanie farmakologiczne może obejmować leki takie jak fludrokortyzon, midodrin, inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, dizopiramid, lub atropinę. W przypadkach bardzo nasilonej bradykardii prowadzącej do częstych omdleń konieczne może okazać się założenie kardiostymulatora.

Pierwsza pomoc

W przypadku wystąpienia symptomów poprzedzających omdlenie należy położyć się i unieść nogi. Jeśli położenie się nie jest możliwe, należy usiąść i umieścić głowę pomiędzy kolanami, do chwili ustąpienia objawów.

info.: ForumPediatryczne.pl