Jak zatrudnić pracownika sezonowego?

Polub nas na Facebooku

Chociaż wiele gałęzi gospodarki charakteryzuje się sezonowością i na tej podstawie okresowo zwiększa poziom zatrudnienia, w polskim kodeksie pracy nie istnieje pojęcie pracy sezonowej. Przedsiębiorstwa poszukujące pracowników sezonowych mogą korzystać z kilku form ich zatrudnienia. Która spośród nich jest najkorzystniejsza?

Jak zatrudnić pracownika sezonowego?Umowa o pracę na czas określony

Na podstawie kodeksu pracy zatrudnienie może odbywać się w formie umowy o pracę. W przypadku pracowników sezonowych istnieją dwie możliwości:

  • umowa o pracę na czas określony,
  • umowa na czas wykonania określonej pracy.

W obu przypadkach zatrudnionym przysługują identyczne prawa jak zatrudnionym na umowę o pracę na czas nieokreślony – między innymi prawo do urlopu. W pierwszym przypadku stosunek pracy wygasa wraz z nadejściem wskazanego w umowie terminu, w drugim po wykonaniu przez pracownika jego zadań. Jeśli umowa o pracę na czas określony zostanie podpisana na przynajmniej 6 miesięcy, obie strony mogą uzgodnić dwutygodniowy okres wypowiedzenia.

Teoretycznie takie formy zatrudnienia wydają się najbardziej oczywiste wobec pracy sezonowej, ale w praktyce nie są zbyt opłacalne dla pracodawcy. Wszystko ze względu na wysokie koszty pracy panujące w Polsce, przede wszystkim konieczność odprowadzania składek do ZUS.

Umowa zlecenie

Dlatego alternatywnym rozwiązaniem są umowy cywilnoprawne – na przykład umowa zlecenie. Zatrudnieni otrzymują wynagrodzenie na podstawie przepracowanych godzin. Niestety od kilku lat również ta forma zatrudnienia jest w pełni oskładkowana, przy czym wyjątek stanowi zatrudnienie posiadających ubezpieczenie studentów.

Umowa o dzieło

Kolejną formą umowy cywilnoprawnej jest umowa o dzieło. W tym przypadku zatrudniony otrzymuje wynagrodzenie właśnie za wykonanie wskazanego w umowie dzieła. Umowa nie wiąże się z koniecznością odprowadzania składek, ale dla pracodawcy przynajmniej w teorii nie jest korzystna, bowiem w świetle prawa ogranicza jakąkolwiek kontrolę nad pracownikiem.

Zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej

W związku z tym najczęstszym wyborem wśród polskich pracodawców pozostaje zatrudnienie pracowników sezonowych poprzez agencje pracy tymczasowej, na przykład LeasingTeam. Pracodawca decydujący się na to rozwiązanie nie ponosi zbędnych kosztów, ponieważ pracownicy są zatrudnieni przez samą agencję. Ich wynagrodzenie zalicza się ponadto do kosztów stałych ponoszonych przez firmę, które można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Wsparcie agencji pracy tymczasowej pozwala jednocześnie ograniczyć koszty rekrutacji i zapewnia natychmiastowy dostęp do praktycznie dowolnej liczby pracowników, bardzo często doświadczonych i dobrze zmotywowanych. Dlatego zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej stanowi najlepsze rozwiązanie w przypadku biznesu o charakterze sezonowym.

Artykuł sponsorowany