Budowanie relacji w cyfrowym świecie – jak dbać o bliskość w erze mediów społecznościowych?

Polub nas na Facebooku

Technologia i media społecznościowe stanowią ogromną część życia w całym współczesnym społeczeństwie. Komunikacja w ciągu ostatnich kilkunastu lat znacznie wyewoluowała i nowe rozwiązania odmieniły relacje międzyludzkie. Z jednej strony – zaoferowały nowe możliwości, a z drugiej – utrudniły nieco budowanie autentycznych i szczerych znajomości. Jak w erze technologii i mediów społecznościowych tworzyć trwałe i bliskie relacje?

Budowanie relacji w cyfrowym świecie - jak dbać o bliskość w erze mediów społecznościowych?

Jak media społecznościowe zmieniły relacje międzyludzkie?

Dzięki rozpowszechnieniu internetu i mediów społecznościowych, zdecydowanie łatwiejsze stało się komunikowanie z bliskimi. Popularne aplikacje pozwoliły na kontaktowanie się z osobami będącymi na drugim końcu świata w czasie rzeczywistym – bez względu na odległość. Dodatkowo, znacznie poszerzyły się możliwości poznawania nowych osób. Grupy społecznościowe pozwalają nie tylko na budowanie przyjaźni, ale również na zaspokajanie potrzeby utożsamiania się z innymi ludźmi, którzy znajdują się w podobnej sytuacji życiowej, mają takie same hobby czy funkcjonują w określonej branży.

Warto jednak pamiętać o tym, że powszechność mediów społecznościowych ma w niektórych sytuacjach destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie społeczne. Nadmierna zależność od technologii często odsuwa bliskie osoby na drugi plan. Problemy dotykają również zachowania prywatności i poufności danych osobistych. Wraz z internetem rozwinęła się też cyberprzemoc.

Czy technologia może wzmacniać relacje?

Technologia może wpływać na relacje zarówno negatywnie, jak i pozytywnie. Choć wiążą się z nią liczne zagrożenia, ilość korzyści jest nieoceniona! Jak rozsądne korzystanie z mediów społecznościowych i innych rozwiązań technologicznych może wzmacniać relacje?

  • Komunikacja na odległość – media społecznościowe pozwalają na utrzymywanie kontaktu z bliskimi przez cały czas. Wyjazd na urlop czy w służbową delegację nie stanowi przeszkody w rozmowie z ukochaną osobą. Można na bieżąco dzielić się swoimi doświadczeniami i wspierać się bez względu na odległość.
  • Rozwój zdolności komunikacyjnych – wirtualne rozmowy, korzystanie z komunikatorów audio-wideo – mogą być dobrą okazją do ćwiczenia kompetencji komunikacyjnych. Pozwala też na praktykowanie umiejętności językowych – np. poprzez rozmowy z osobami z innych krajów, poznanymi w mediach społecznościowych.
  • Wymienianie się doświadczeniami – w internecie można znaleźć osoby o podobnych problemach i zainteresowaniach. Dzięki temu możliwe jest znalezienie kogoś z takimi samymi doświadczeniami i nawiązanie z nim bliskiej relacji.
  • Szybka wymiana wiadomości – komunikacja jest efektywna i ogólnodostępna. Problemy dotyczące braku możliwości skontaktowania się z określonymi osobami praktycznie nie występują.

Budowanie bliskości – największe wyzwania

Wirtualna komunikacja może być cenna, jednak tylko pod warunkiem jej rozsądnego wykorzystywania. Powierzchowność kontaktów międzyludzkich jest charakterystyczna dla porozumiewania się w mediach społecznościowych. Wymienianie wiadomości nigdy nie zastąpi rozmowy twarzą w twarz. Komunikatory internetowe mogą stwarzać pokusę do dążenia do popularności i porzucenia, na rzecz zdobywania nowych znajomych i polubień, pogłębiania więzi.

Budowanie trwałych relacji często wymaga też kontaktu fizycznego. Przytulenie w trudnej sytuacji, złapanie za rękę czy spojrzenie w oczy – wszystkie te elementy komunikacji niewerbalnej są niezwykle ważne w tworzeniu życia w bliskości, które nie jest samotne. Nadużywanie aplikacji internetowych i spędzanie w nich zbyt dużych ilości czasu może prowadzić do utraty poczucia przynależności i występowania stanów obniżonego nastroju.

Sposoby na dbanie o relacje

Istnieją różne sposoby, które ułatwiają zatroszczenie się o emocje w dobie mediów społecznościowych. Warto przede wszystkim ograniczyć czas spędzany w internecie. Długotrwałe używanie smartfona może prowadzić nawet do uzależnienia, z którym później bardzo ciężko walczyć. Ważny jest też zdrowy dystans. Obrazy przedstawiane w mediach społecznościowych bardzo często są wyidealizowane. Ludzie nie pokazują tam gorszych momentów swojego życia – wybierają tylko te najlepsze!3

Aby doświadczać bliskości budującej relację, koniecznie należy jak najczęściej organizować spotkania twarzą w twarz. Zapewni to autentyczność, ułatwi empatyczne podchodzenie do swojego otoczenia i ograniczy dążenie do dużej ilości płytkich znajomości.

Korzystanie z mediów społecznościowych – jak robić to rozsądnie?

Media społecznościowe mogą być wartościowym narzędziem. Warto jednak zachować zdrowy balans. Czas spędzony w internecie warto ograniczać do minimum. Ważniejsze jest realizowanie swoich pasji i dbanie o relacje offline. Należy też rozsądnie dobierać otrzymywane treści. Te, które negatywnie oddziałują na samopoczucie można po prostu zablokować! Szczególnie ważne jest też wyłapywanie zniekształceń myślenia. Informacje otrzymywane w mediach mogą prowokować do powstawania zniekształconego obrazu siebie i swojego ciała. Warto uczyć się zamieniania nieprawdziwych przekonań na realne myśli i obrazy.

Relacje są niezwykle ważne w życiu każdego człowieka. Aby były silne, zdrowe i bliskie, warto dbać o spotkania “na żywo”, poza internetem. A dlaczego? Choć media społecznościowe i inne rozwiązania komunikacyjne mogą być wartościowe, nie zastąpią bliskości i rozmowy twarzą w twarz, która uczy empatii i wrażliwości na drugiego człowieka, a także zaspokaja potrzebę poczucia przynależności.