Specjalistyczna pomoc jedynym wyjściem z kryzysu

Polub nas na Facebooku

Zamknięte Ośrodki leczenia uzależnień są jedną ze skuteczniejszych, dostępnych form leczenia nałogów. Uzależnienie, praktycznie w każdej formie, jest chorobą poważną – niekiedy śmiertelną i nie ważne co jest jego źródłem – zawsze wymaga leczenia.

Addict with drugs,syringe and alcohol

Co to jest zamknięty ośrodek leczenia uzależnień?

Nazwa sugerująca całkowite odizolowanie wprowadzić może w błąd. Zamknięty ośrodek to klinika oferująca całodobową pomoc w ciągu trwania całego turnusu leczniczego, nie zaś więzienie.

W placówkach tego typu leczy się osoby uzależnione między innymi od alkoholu, narkotyków, leków i hazardu. Aby leczenie było skuteczne należy pacjenta zdiagnozować i zakwalifikować do odpowiedniego dla jego typu uzależnienia turnusu. Długość turnusów i sposób leczenia jest tak różny, jak różne są problemy i potrzeby pacjentów. Ze względu na potrzebę detoksykacji organizmu turnusy dla uzależnionych od leków i narkotyków są przeważnie dłuższe od turnusów dla osób zażywających alkohol i hazardzistów.

Jak przebiega leczenie?

Każdy z pacjentów przyjmowany do ośrodka objęty jest indywidualnym leczeniem, na które składa się:

  • diagnoza nozologiczna i problemowa
  • psychoedukacja
  • grupowe zajęcia terapeutyczne
  • psychoterapia indywidualna
  • osobisty program leczenia dostosowany każdorazowo do potrzeb i sytuacji klienta
  • konsultacje lekarza ogólnego
  • konsultacje lekarza psychiatry
  • farmakoterapia

Po zakończeniu leczenia stacjonarnego ośrodek umożliwia indywidualne konsultacje ze specjalistami w miejscu zamieszkania, comiesięczne weekendowe zjazdy oraz e-konsultacje z wykorzystaniem maili i komunikatorów internetowych. Ponadto oferuje taż pomoc dla rodzin oraz osób współuzależnionych. Osoby korzystające z tego typu pomocy nigdy nie są pozostawione same sobie. Znając dogłębnie problem, specjaliści pracujący w ośrodku, nigdy nie zbagatelizują zagrożenia. Pomagają na każdym kroku terapii, oraz wspierają późniejszą walkę z nałogiem, gdyż pamiętać należy, że alkoholik, mimo trzeźwości zawsze już alkoholikiem będzie. Osobom uzależnionym ośrodek zapewnia zrozumienie pamiętając o tym, że zazwyczaj uzależnieniu towarzyszą inne problemy – rodzinne, społeczne, zawodowe, problemy z samooceną, depresja. Dlatego oprócz standardowych procedur, pomocy lekarskiej i farmakologicznej, proponuje swoim pacjentom pomoc psychologiczną, gdyż tylko eliminacja problemów pozwoli na skuteczne leczenie uzależnienia.

Jakie problemy leczy Ośrodek Versusmed?

Ośrodek proponuje pomoc osobom uzależnionym od alkoholu, leków, narkotyków oraz gier i hazardu. Wszystkie te uzależnienia są klasyfikowane jako jednostka chorobowa i wszystkie wymagają specjalistycznego leczenia. Nie oszukujmy się, że pobyt w ośrodku rozwiąże wszystkie nasze problemy. Nie zrobi za nas nic, jeśli sami nie będziemy nad sobą pracować, ale wskaże drogę, pomoże na nowo ustalić priorytety, pokaże jakie straty w naszym życiu wyrządził nałóg. Tylko uświadomienie sobie strat pomoże nam zacząć życie od początku, odbudować pozycje i odszukać w sobie człowieka, jakim byliśmy w przeszłości.

Klinika leczenia uzależnień
Artykuł został przygotowany przez ośrodek www.versusmed.com.pl specjalizujący się w leczeniu uzależnień od alkoholu, leków i innych nałogów.