Słowa mają moc – kampania społeczna o przemocy emocjonalnej

Polub nas na Facebooku

Przemoc emocjonalna jest najczęściej odreagowaniem dorosłych na ciekawość, żywiołowość, spontaniczność lub niecierpliwość małego dziecka.

Fundacja Rodzice Przyszłości prowadzi kampanię społeczną, która zwraca uwagę na zjawisko przemocy emocjonalnej wobec dzieci. Do szóstego roku życia dzieci bezkrytycznie przyjmują świat przedstawiony przez rodziców i wychowawców. Fundacja chce uświadomić rodzicom oraz wszystkim tym, którzy zawodowo lub po przyjacielsku zajmują się dziećmi, jak wielkie znaczenie ma sposób porozumiewania się z dzieckiem, przekazywania mu informacji, poleceń i opisywanie świata. Zobacz poniższy filmik promujący kampanię, miejmy nadzieję, że zmieni on postrzeganie wielu rodziców i opiekunów, którzy do końca nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważne są słowa.

http://youtu.be/0Gj9SC75edk

Kim są ludzie tworzący kampanię?
„Zespół fundacji tworzą rodzice i opiekunowie. Są też wśród nas osoby dopiero przygotowujące się do świadomego pełnienia tych ról. Naszym celem jest wspólna nowoczesna edukacja rodzicielska z korzyścią dla prawidłowego i zrównoważonego rozwoju dziecka i rodziny. Zdobywamy wiedzę o tym, co tak naprawdę jest sednem wychowania i rozwoju naszych dzieci, a potem dzielimy się nią oraz posiadanymi umiejętnościami i doświadczeniem z innymi. Nasze działania kierujemy do obecnych i przyszłych rodziców, opiekunów, babć i dziadków oraz do osób zawodowo zajmujących się dziećmi lub z nimi związanych. Staramy się każdemu uświadomić wagę roli, w której się znalazł lub wkrótce znajdzie. Pomagamy określić najważniejsze życiowe cele i wspieramy w poszukiwaniu własnego stylu wychowania dobrego, mądrego i zdrowego dziecka oraz stworzenie silnej, szczęśliwej rodziny, bez przemocy emocjonalnej i fizycznej.” – piszą o sobie członkowie i założyciele fundacji.