Podział majątku po rozwodzie – wszystko co musisz wiedzieć

Polub nas na Facebooku

Podział majątku po rozwodzie to temat, który powoduje wiele pytań. Warto pamiętać, że tak jak sam powód rozwodu oraz uczucia towarzyszące temu procesowi mogą być zagmatwane, tak już odpowiedzi na pytania dotyczące podziału majątku są jasne, proste i racjonalne, jeżeli tylko poświęci się odpowiednią ilość czasu, by cierpliwie ich poszukać.

Rozwód - podział majątku
fot: pixabay.com

Podziału można dokonać na zasadzie ugody, przy pomocy umowy zawartej przed notariuszem, lub na drodze sądowej, jeżeli para nie potrafi się porozumieć. Warto pamiętać, że powszechne stwierdzenie głoszące, że nie można podzielić majątku przed wyrokiem o rozwodzie nie jest prawdziwe. W każdym momencie trwania małżeństwa można zawrzeć umowę ustanawiającą rozdzielność majątkową, przynoszącą taki właśnie skutek.

Ugoda czy sprawa sądowa?

Podział majątku po rozwodzie nie jest rozstrzygany bezpośrednio podczas sprawy rozwodowej, ponieważ jest to zazwyczaj proces zbyt skomplikowany. Istnieje jednak możliwość połączenia sprawy rozwodowej z podziałem majątku na wniosek małżonków/małżonka, jednak tylko wtedy, gdy podział ten nie powoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Jeżeli takie jest nasze życzenie, pisząc pozew rozwodowy, należy załączyć odpowiedni, pozwalający na takie rozstrzygnięcie sprawy wniosek. Trzeba jednak pamiętać, że pozytywne rozpatrzenie tego wniosku rzadko ma miejsce, a podział majątku zazwyczaj załatwia się „osobno”, co sprawia, że bardzo możliwa jest sytuacja, w której z małżonkiem lub małżonką teoretycznie nie łączy danej osoby nic (bo rozwód został uzyskany), a praktycznie łączy wszystko, bo para posiada wspólnie wiele dóbr materialnych, które trzeba podzielić.

Podział majątku po rozwodzie – sprawa sądowa

Decydując się na sądowy podział majątku po rozwodzie należy mieć świadomość, że taka decyzja wiązać się będzie z kosztami. Składając do sądu wniosek o podzielenie majątku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej. Koszty w tym wypadku będą się wahać, mogą wynosić od kilkuset do tysiąca złotych, w zależności od tego, czy dana para uprzednio dojdzie do jakiegoś kompromisu i ustali pewną wizję podziału majątku (wniesie „zgodny wniosek” o podział majątku), czy też nie. Warto pamiętać, że można ubiegać się o zwolnienie z opłat sądowych. Decydując się na podział majątku po rozwodzie na drodze sądowej trzeba mieć także na uwadze to, że sprawa może potrwać tym dłużej, im większy majątek zgromadziła para – od jednego czy dwóch posiedzeń sądu lub nawet do kilku lat.

Podział majątku po rozwodzie – uproszczony sposób w przypadku ugody i/lub sprawy sądowej

Majątek dzieli się zazwyczaj na trzy sposoby, przy czym dwa pierwsze są wybierane najczęściej.

Sposoby są następujące:

  1. Rozpisanie posiadanych dóbr i przypisaniu każdej wspólnie nabytej rzeczy wybranemu z małżonków.
  2. Przypisanie jakiegoś dobra materialnego jednemu z małżonków na wyłączność, z zastrzeżeniem, że musi on lub ona spłacić drugiego.
  3. Sprzedaż całości majątku i podzielenie uzyskanego dochodu.

Mimo że sposobów tych jest mało, a punkty wyglądają na proste do zastosowania, jest to mylne wrażenie. Do podziału majątku wskazane jest zatrudnienie adwokata, bo umowy zawierane pomiędzy małżonkami, tak w przypadku pierwszego, jak i drugiego punktu (np. ustalenie wysokości i częstotliwości spłaty rat) bywają niezwykle skomplikowane. Ponadto adwokat jest często jedyną osobą niezaangażowaną emocjonalnie w sytuację, co znacząco może ułatwić i usprawnić dany proces.

Jak widać, warto więc poczynić starania, by sprawę rozwiązać możliwie polubownie. Proces, pozornie prosty, w praktyce może okazać się nie mniejszym wyzwaniem niż sam rozwód. Ponadto należy pamiętać, że wszelkie porady w artykułach, nawet najlepiej napisanych, nie zastąpią pomocy adwokata w tej sprawie, który rozjaśni wątpliwości z jeszcze większą klarownością. Korzystając zarówno z pomocy adwokackiej, jak i ucząc się na własną rękę, z pewnością da się przez to przebrnąć z zadowalającym efektem.

Artykuł sponsorowany