Nowe wymogi dotyczące recyklingu zużytego sprzętu

Polub nas na Facebooku

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt założeń do nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ureguluje ona zasady postępowania z tym sprzętem w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska, jak też poziom zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

481e186cc3605cfc2fcbc8c386574b40

Obecnie zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym reguluje ustawa z 2005 r. Była ona wielokrotnie nowelizowana, dlatego też Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt nowej założeń do ustawy w tej materii. Ma ona dostosować polskie prawo do wymogów unijnej Dyrektywy z 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Państwa członkowskie mają czas do 14 lutego 2014 r. na dostosowanie swojego prawa do wymogów ww. Dyrektywy.

W 2012 weszła w życie nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego, która zmienia zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Izabela Szadura, dyrektor Departamentu Kontroli Rynków w Głównym Inspektoracie Środowiska

Dyrektywa z 4 lipca 2012 r. dzieli sprzęt elektryczny i elektroniczny na sześć grup: sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury; ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2; lampy; sprzęt wielkogabarytowy (którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm); sprzęt małogabarytowy oraz małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm).

Zamiast 10 grup sprzętu wprowadzono 6 grup. Uważam to za racjonalne, ponieważ pogrupowano sprzęt według sposobu jego przetwarzania, czyli osobno będzie przetwarzany sprzęt, który posiada ekrany, czyli luminofor jest usuwany z tego sprzętu, osobno sprzęt chłodniczy. Będzie mało i wielkogabarytowy sprzęt AGD oraz sprzęt oświetleniowy. To pomoże również zakładom przetwarzania wdrożyć odpowiednie postępowanie ze sprzętem, który trafia do demontażu oraz ułatwi przetwarzanie, sprawozdawanie i osiągnięcie wymaganych poziomów zbierania zużytego sprzętu. – wyjaśnia Izabela Szadur.

Zgodnie z założeniami nowej ustawy, przedsiębiorca wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych przez 4 lata od dnia wejścia w życie ww. Dyrektywy będzie miał obowiązek osiągać minimalny poziom zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości stanowiącej co najmniej 35% masy wprowadzonego na rynek sprzętu w poprzednim roku kalendarzowym.

Natomiast od 1 stycznia 2016 r. wprowadzający sprzęt będzie zobowiązany do osiągania minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu w wysokości nie niższej niż 40% średniej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trakcie 3 poprzedzających lat.

Z kolei od 1 stycznia 2021 r. wprowadzający sprzęt będzie musiał osiągnąć minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu w wysokości 65% średniej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trakcie 3 poprzedzających lat.

Jak wynika z założeń do ustawy, sprzedawcy detaliczni prowadzący sklepy o powierzchni handlowej wynoszącej co najmniej 400 m2 będą zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm bez konieczności kupienia przez klienta nowego sprzętu.

Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie miała zastosowanie do: wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny do obrotu, zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzących zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz w zakresie innych niż recykling form odzysku oraz organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W przyszłym tygodniu projekt założeń do ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie przedmiotem posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów. Po przyjęciu zostanie przekazany Radzie Ministrów, a następnie na podstawie założeń, Rządowe Centrum Legislacji przygotuje projekt nowej ustawy.

info: newseria