Mobbing w pracy

Polub nas na Facebooku

Każde wyjście do pracy napawa cię smutkiem i zniechęceniem? Atmosfera w pracy stała się nie do zniesienia? Współpracownicy za Twoimi plecami plotkują na temat Twojej osoby i nie rozmawiają z Tobą? Szef ciągle na Ciebie krzyczy jest uprzedzony i grozi zwolnieniem? Może jesteś ofiarą mobbingu?

Business People

Mobbing jest czymś więcej niż niesprawiedliwym traktowaniem czy złośliwą plotką w miejscu pracy. Może się on przejawiać w tyranizowaniu czy też nękaniu pracownika. Mobbing jest rodzajem terroru psychicznego, stosowanym przez jedną lub kilka osób przeciwko przeważnie jednej osobie. Trwa wiele miesięcy, jest sytuacją powtarzalną a osoba mobbowana pozbawiona jest możliwości obrony. Zazwyczaj nie ma charakteru otwartej, jawnej agresji, atak na ofiarę przeprowadzany jest środkami manipulacji psychicznej, przy zachowaniu pozorów poprawności.

Bez względu na to czy jesteś świadkiem, czy ofiarą mobbingu nie wolno nam stać bezczynnie, przyglądać się temu co się dzieje i nie reagować. Jako świadkowie stajemy się wówczas współwinni, a jako ofiary dajemy nieme przyzwolenie na takie traktowanie. Co zatem możemy zrobić?

Gdy Twoja praca jest dyskredytowana i jesteś izolowana – zastanów się, czy nie jest to już mobbing. Jeżeli widzisz, że ktoś inny jest tak traktowany, natychmiast poszukaj w swoim otoczeniu sojuszników. Porozmawiaj z innymi pracownikami – jak oni widzą tę sytuację. Może jesteś przewrażliwiona, a może faktycznie coś jest nie tak.

Jeżeli natomiast twoim prześladowcą jest współpracownik, natychmiast zgłoś to przełożonemu. Poproś o rozmowę w cztery oczy i jasno, spokojnie wyłóż wszystko co cię niepokoi. Gorzej jeżeli prześladowcą jest przełożony. Poszukaj wtedy kogoś na wyższym stanowisku, a jeżeli to niemożliwe możesz sprawę zgłosić do inspekcji pracy lub do sądu pracy.

Ważne jest także wsparcie osoby bliskiej. Z życzliwymi bliskimi będzie Ci łatwiej przez to wszystko przejść.

Co możesz zrobić, aby wygrać z mobbingiem?

Swoje obowiązki wykonuj jak najbardziej sumiennie, aby nie dać podstaw do wysuwania wobec Ciebie jakichkolwiek zarzutów co do ilości i jakości Twojej pracy. W kontaktach z mobberem posługuj się zawsze formalną drogą komunikacji, pisz podania, maile, rozmawiaj przy świadkach − miej na wszystko tak zwaną „podkładkę”.

Zacznij prowadzić dokumentację związaną z szykanowaniem – zbieraj wszelkie dowody mobbingu, każdy z nich może być na wagę złota. Drukuj e – maile, kseruj dokumentację, nagrywaj obraźliwe wypowiedzi. Postaraj się o świadków. Przede wszystkim pracowników firmy (aktualnych lub byłych), ale nie tylko – świadkami mogą być osoby z zewnątrz, na przykład klienci. Prowadź również koniecznie tak zwany dzienniczek mobbingowanego – zapisuj w nim informacje takie jak: data i miejsce zdarzenia, uczestnicy, zachowania mobbera i wszystkie inne okoliczności. Pamięć człowieka jest zawodna, notowanie ważnych wydarzeń pomoże Ci na prawidłowe odtworzenie tych wydarzeń po czasie (na przykład w sądzie).

Należy też szukać pomocy u profesjonalistów. Pamiętaj o osobach, które profesjonalnie zajmują się problemem mobbingu. Jeśli zdecydujesz się na postępowanie sądowe, skorzystaj z porad prawnika. Poproś o opinię prawną i ocenę materiału dowodowego. Dowiesz się czy masz podstawy, aby skierować sprawę do sądu, jaki będzie jej ewentualny przebieg i jakie mogą być konsekwencje takiego postępowania.

Alternatywą dla sądu jest Państwowa Inspekcja Pracy – instytucja powołana do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. Możesz złożyć skargę do PIP – u , który zobowiązany jest podjąć interwencję w formie kontroli.