Fundusze akcji – co warto o nich wiedzieć?

Polub nas na Facebooku

Fundusze akcji są przeznaczone dla odważnych inwestorów. Cechuje je bowiem największe ryzyko utraty kapitału. Dlaczego więc inwestorzy decydują się w nie inwestować? Tylko one, pozwalają osiągać ponadprzeciętne zyski.Fundusze akcji

Fundusz akcji to sposób zbiorowego inwestowania, w  którym fundusz inwestuje w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe, tym samym stając się współwłaścicielem spółek. Są różne rodzaje funduszy akcji, z czego najbardziej popularny podział to:

  • ze względu na obszar geograficzny – np. polskie, azjatyckie, europejskie itp.
  • charakter spółek w które inwestuje fundusz – np. dywidendowe, wzrostowe, o ugruntowanej pozycji na rynku, itp.
  • wielkość spółek, w które inwestują fundusze – np. fundusz małych i średnich spółek.
  • ze względu na rodzaj działalności – np. nowe technologie, paliwa i energetyka, finanse, itp.

Wybór zależy od preferencji inwestora, dlatego powinien sprawdzić, czy fundusz, na który się decyduje, inwestuje na pożądanym rynku.

Fundusze akcji dla odważnych

Fundusze akcji charakteryzują się dużymi wahaniami wartości jednostek uczestnictwa – przez co można sporo zyskać, ale też dużo stracić. Tak wysokie ryzyko jest związane z wahaniami cen akcji. Ich wartość zmienia się każdego dnia, a bywa i tak, że w ciągu jednego tygodnia, ich wartość może ulec zwielokrotnieniu lub odwrotnie: obniżyć się o kilkadziesiąt procent. Właśnie dlatego trzeba trzymać je tak długo, aż zysk będzie taki, którego inwestor oczekiwał. Zdarza się, że na taką sprzyjającą okoliczność, trzeba poczekać nawet kilka lat.

Kto jeszcze może się interesować funduszami akcji?

Przede wszystkim osoby, które chcą inwestować w długim horyzoncie czasowym. Jeśli inwestycja będzie przynosiła straty, nie warto z niej nagle wychodzić. Dlatego inwestor, który zdecyduje się na zakup jednostek uczestnictwa, powinien uwzględnić w swoim budżecie, zamrożenie określonej  kwoty pieniędzy na pewien czas, co najmniej na trzy lata.

Fundusze akcji powinny zainteresować również osoby, które interesują się giełdą, ale nie mają wystarczającej wiedzy, aby samodzielnie dokonywać decyzji o zakupie i sprzedaży akcji. Wolą to zlecić specjalistom i spać spokojnie.

Osoby, które decydują się na zakup  jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że inwestycja, choć może przynieść duże zyski, może przyczynić się również do utraty wszystkich zainwestowanych pieniędzy. Dlatego decydują się na nią osoby zamożne, którym niestraszna jest utrata części kapitału, lub osoby, które mają zdywersyfikowany portfel, a jednostki w funduszu akcyjnym, stanowią tylko część portfela.

Zastrzeżenia prawne

Niniejsza wiadomość ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ani usługi doradztwa finansowego, prawnego i podatkowego. Nie należy jej traktować jako rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.  Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.  W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 328), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.). Caspar TFI oraz Caspar Asset Management SA informują, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko.

Artykuł sponsorowany