Czy w szkole tylko uczniowie są oceniani?

Polub nas na Facebooku

Ludzie, którzy nigdy w szkole nie pracowali wyobrażają ją sobie, jako miejsce ciągłego obcowania z młodzieżą. Skarbnicę mądrości, która szczodrze się otwiera przed młodymi umysłami. Niemal nikt nie zdaje sobie sprawy z ogromu dokumentów jakie trzeba wypełnić, jeśli się jest nauczycielem, pedagogiem czy dyrektorem.

photodune-4380917-happy-faces-par1-1200x661

Szkoła jako instytucja rządzi się wieloma zasadami. Nieskończona właściwie ilość czynników wpływających na działanie placówki musi być zapisana, zmonitorowana i skontrolowana. Złośliwi pewnie powiedzą, że mamy tutaj do czynienia z nadmiarem biurokracji. Nic bardziej mylnego. Ogromna ilość dokumentów i potocznie mówiąc „papierologii” jest przybytkom nauki potrzebna do sprawnego funkcjonowania.

Udokumentowane muszą być wszystkie postępy uczniów w nauce. Każde dziecko nauczyciela wie, że oceny to nie tylko dziennik. Nauczyciel, który podjął się objąć wychowawstwo nad klasą, musi na koniec roku przepisać wszystkie oceny do specjalnych arkuszy.

Dokładnie zapisane muszą też być postanowienia podjęte podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej. Ten kolegialny organ ustala budżet szkoły, a także podejmuje decyzje mogące zaważyć na przyszłości uczęszczających do placówki uczniów. Nic więc dziwnego, że efekty posiedzeń muszą być zapisane w formie sprawozdania (do spisania którego wyznacza się jednego z nauczycieli).

W szkole w brew pozorom oceniani są nie tylko uczniowie. Swojego rodzaju stopnie otrzymują też ludzie, którzy z reguły oceny rozdają, czyli nauczyciele. Umiejętności każdego belfra są opisywane za pomocą jednego z trzech stopni zaawansowania. Może więc on być stażystą, nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym. Awans z jednego z tych stopni (nazywanych tytułami) na kolejny wymaga od samego nauczyciela znacznej ilości pracy. Nauczyciel ubiegający się dajmy na to o tytuł mianowanego musi założyć teczkę. Trafią do niej jego dyplomy, zaświadczenia o odbytych kursach dodatkowych, a także dowody poświadczające, że nauczyciel poświęcił swój czas wolny na zorganizowanie szkolnego wydarzenia kulturalnego. Oczywiście aby ocenić, czy dany nauczyciel jest godzien dostąpienia awansu również są potrzebne dokumenty i arkusze.

Więcej na temat dokumentów niezbędnych podczas prowadzenia szkoły można się dowiedzieć na łamach strony: nadzor-pedagogiczny.pl