Co to jest ulga lekarska?

Polub nas na Facebooku

Każda osoba niepełnosprawna, bądź osoba która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną ma prawo, aby odliczyć od dochodu wydatki na zakup lekarstw jeśli w miesiącu kwota przekroczyła wartość stu złotych. Należy pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie nadwyżka.

imagesZ odliczenia można skorzystać w sytuacji, gdy:

  • kwota poniesiona na zakup leków przekroczyła sto złotych w danym miesiącu;
  • jeśli osoba, posiada aktualne potwierdzenie od lekarza specjalisty konieczności stosowania zaleconych leków na okres stały lub czasowy;
  • osoba posiada dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku na zakup leków dla osoby, która jest niepełnosprawna.

Niestety podatnik, który wydał na leki 95 złotych nie będzie miał prawa do odliczenia za ten miesiąc. Nie ma również możliwości zsumowania wydatków poniesionych na zakup leków za kilka miesięcy. Nie ma zanucenia czy zakup leków został dokonany za dłuższy okres, gdyż zgodnie z przepisami ważny jest faktyczny moment poniesienia wydatku, a nie moment w którym zostaną leki użyte.

Bardzo ważnym warunkiem skorzystania z ulgi na leki jest to, aby lekarz specjalista wydał potwierdzenie zażywania danych leków u podatnika. Nie ma tu obowiązku wydania zaświadczenie bądź innego do momentu może być również wydana decyzja ustna. Jednak do celów dowodowych potrzebna jest decyzja w formie pisemnej, gdzie powinny znaleźć się takie informacje jak, kto i kiedy je wystawił o jakie leki chodzi, przez jaki okres powinny być stosowane przez osobę niepełnosprawną. Bardzo ważne jest to, aby takie zaświadczenie zostało wydane przez lekarza specjalistę w określonej dziedzinie. Zgodnie z przepisami prawo do ulgi przysługuje na wszystkie leki, niezależnie od tego czy są one związane z innym schorzeniem niż to, w związku którym została orzeczona niepełnosprawność.

Osoby uprawnione

Uprawnionymi osobami do skorzystania z uli rehabilitacyjnej są:

  • osoby, które posiadają orzeczenie o określonym stopniu niepełnosprawności;
  • osoby, które posiadają decyzję, na mocy której otrzymują rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową czy rentę socjalną;
  • osoby, które są niepełnosprawne,a nie ukończyły 16 roku życia;
  • osoby, które posiadają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, jeśli w rozliczeniu rocznym podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekroczyły wartości 9120 złotych.

info. i foto.: materiały prasowe