Komunikacja niewerbalna – to warto wiedzieć

Polub nas na Facebooku

 

Komunikatywność jest ważną cechą, gwarantująca sukces zawodowy i osobisty. Dobrze, gdy umiemy się porozumieć w każdej sprawie, bez kłótni i narzucania własnego zdania i gdy jesteśmy osobami pewnymi siebie i asertywnymi. Tak samo ważna, jak komunikacja słowna, jest komunikacja niewerbalna.

172H

NIEWERBALNE ZASADY

Komunikacja niewerbalna to inaczej porozumiewania się bez słów, czyli za pomocą mimiki, ruchów ciała, gestów, dotyku i kontaktu wzrokowego. Możemy bowiem mówić także ciałem!

Gestykulując, czyli, np. ruszając palcami, ręką lub głową, możemy zaprezentować aprobatę lub dezaprobatę propozycji, podkreślić i zilustrować coś albo przekazać emocje, np. zachwyt, zadowolenie albo agresję. Nasze emocje wyraża także nasza twarz, czyli mimika.

Formą kontaktu międzyludzkiego jest też kontakt wzrokowy i dotyk. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego podczas rozmowy jest wyrazem uczciwości, szczerości i pewności siebie oraz zainteresowania rozmową, a jego unikanie i patrzenie w bok zakłopotania lub kłamania. Poza tym również postawa i sposób siedzenia mogą wyrażać nasze zdenerwowanie i napięcie oraz niepewność.

WERBALNA I NIEWERBALNA

Komunikacja niewerbalna powinna być uzupełnieniem werbalnej. Przekazywanym treściom najczęściej towarzyszy mimika i gesty oraz określony sposób mówienia. Dzięki temu stają się wiarygodniejsze i bardziej czytelne. Komunikaty niewerbalne pozwalają także przekazywać emocje i postawy, wspomagać komunikację werbalną albo ją zastępować. Czasem możemy bowiem rozmawiać bez słów. Przekaz werbalny jest bardziej efektywny, kiedy jest spójny z niewerbalnym.