INTEGRACJA – konieczna!

Polub nas na Facebooku

Praca zespołowa to konieczność w wielu miejscach pracy. Nie da się zrobić wszystkiego samodzielnie. Konieczny jest racjonalny podział obowiązków między członkami zespołu. A gwarancja skutecznej pracy są pozytywne relacje między wszystkimi. Żeby poprawić atmosferę w miejscu pracy, konieczna jest integracja dzięki organizowanym spotkaniom i imprezom.

Business-People-Emotions2

WARTOŚCIOWA PRACA

Praca w grupie to więcej korzyści i możliwości. To również więcej pomysłów i podwójna kreatywność. Pracując w zespole, możemy zrobić coś szybciej i lepiej, ponieważ korzystamy z wiedzy i doświadczenia całego zespołu. Poza tym dzieląc obowiązki w sposób przemyślany, szybciej kończymy projekt i z lepszym efektem. Praca w grupie stymuluje kreatywność oraz odwagę do ryzykownych pomysłów, otwartość i innowacyjne myślenie. Jesteśmy skłonni do eksperymentowania i szukania alternatywnych rozwiązań. To także dobra zabawa podczas burzy mózgów i wspólnego planowania i kreowania. Każdy uczestnik wnosi coś oryginalnego i spojrzenie z innej perspektywy. Pracując w grupie, doprecyzujmy i poprawiamy pomysły!

RELACJA A INTEGRACJA

Żeby praca w grupie przebiegała w przyjemnej atmosferze i przynosiła oczekiwane rezultaty, trzeba dobrze poznać siebie nawzajem i się zintegrować. W pracy nie zawsze jest na to czas, dlatego warto organizować spotkania i imprezy integracyjne albo wyjazdy szkoleniowe, które są połączone z integracją.

Trzeba się dobrze poznać i polubić, żeby pracowało się nam ze sobą dobrze i wykorzystywało się cały potencjał każdego członka zespołu. To od wzajemnego poznania zależy, jakie zadanie warta danej osobie powierzyć. Prawidłowa integracja jest możliwa tylko po godzinach, czyli poza siedzibą firmy. Warto zorganizować, np. weekendowe szkolenie połączone z zabawami integracyjnymi, dzięki którym się zaprzyjaźnimy i nie będziemy się czuli niepewnie podczas wykonywania zadań zespołowych.